• Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!

    Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten.

    Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen. Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.

    Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen. I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra. Politiken ska underlätta livet, inte optimera statistik.

    I stället för politiska ovanifrånlösningar vill vi kristdemokrater skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill därför förlänga rätten till tjänstledighet, förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar och skydda inkomsten för föräldralediga tills barnet är tre år. På så sätt försvinner några av de regler som i dag missgynnar pappor och det blir lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv.

    De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull. Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation? Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Jag svarar att det är föräldrarna själva.