• Oscarsson: Nej till Nord Stream 2

    SvD rapporterar om Nord Stream 2 – efter Mikael Oscarsson (KD) begärt interpellationsdebatt.
    – Regeringens taktik har varit att ducka och avvakta, men nu måste man bekänna färg. Ryssland vill helst av allt bli av med sanktionerna och en ny ledning skulle öka möjligheterna att använda gasleveranser till Europa som ett påtryckningsmedel.

    Nord Stream 2 ska läggas ut inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, men utanför den svenska territorialvattengränsen vid den gotländska kusten. För Gotlands del kan projektet betyda både inkomster och arbetstillfällen. När den första gasledningen byggdes hyrde konsortiet Slite hamn för 80 miljoner kronor och investerade också i en ny kajplats. Nu kan det handla om 50 nya miljoner.

    Men enligt Mikael Oscarsson finns det stora risker med en ny ledning. Rysk närvaro på Gotland kan innebära att ”den ryska flottan förstärker sin närvaro i området” och även andra säkerhetsproblem:

    – Det är uppenbart att svenska försvarets förmåga att värna Sveriges territorium påverkas negativt under byggtiden. Slite hamn skulle kunna användas som en möjlig plattform för hybrid-krigföring”.