• Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Världen har den senaste tiden skakats av terrordåd, inte minst av Islamiska staten (IS). Terrornivån i Sverige har höjts till 4 på en 5-gradig skala, samtidigt som vi vet att alltför många radikaliseras inom våra gränser. Enligt SÄPO har så många som upp till 300 personer lämnat landet för att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper.

  Hur många som sympatiserar med dessa extrema terrorgrupper men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för samhället.

  Det finns också en risk att personer som kommit hit med flyktingströmmen har ett tvivelaktigt förflutet med terrorism i sina hemländer.

  – Kristdemokraterna har en rad konkreta förslag hur Uppsala kommun skulle kunna vidta konkreta åtgärder för att motverka islamistisk extremism. Inte minst med förebild från andra kommuner i Sverige och Europa som arbetat konkret med frågan. Det är därför vi vill fråga majoriteten i kommunen om det finns några planer att arbeta för dessa frågor, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD)

  – De frågor jag ställt är om majoriteten avser att arbeta för att upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism, och om det finns någon kartläggning av hur stort problemet är, avslutar han.

  Läs interpellationen i sin helhet här: Interpellation våldsbejakande extremism