• Små barngrupper i Uppsalas förskolor

    Ebba Busch Thor och Jonas Segersam i UNT idag:
    ”Av alla Uppsalas barn i åldern ett till fem år går 81 procent i förskolan. Efterfrågan på en förskoleplats är stor och alliansen har gjort betydande insatser för att kapa köerna och erbjuda en plats till alla familjer som så önskar. Men vi nöjer oss inte med en god tillgång till förskolan – förskolan ska även hålla en hög kvalitet. Kristdemokraterna är beredda att satsa för att storleken på barngrupperna ska bli mindre, särskilt för de allra minsta barnen.”

    Läs hela artikeln här

    10636188_826891630663587_70206155566626048_n