• Temakväll om social utsatthet bland barn och unga

    Igår samlades Kd-Uppsala till temakväll om arbetet mot social utsatthet bland barn och unga i kommunen. Temakvällar är något vi i partiet arrangerar två gånger per termin i syfte att sprida kunskap om och inom gruppen diskutera olika kommunala frågor. Kvällarna är öppna för alla medlemmar som är intresserade av att lyssna och vara en del av samtalet.

    Igår gästades vi av Eva Köpman, chef för Råd och Stöd (http://vb.uppsala.se/webb/radostod/), som berättade mer om deras arbete och utmaningar. Därefter lyfte Leif Boström fram hur kristdemokraterna idag arbetar i Uppsalas socialnämnd och individutskott och vilka utmaningar de ser. En gemensam slutsats ifrån kvällen är att inte minst samarbetet och kommunikationen mellan skolan och de stödjande sociala myndigheterna måste bli bättre.