• Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar

   

  Pressmeddelande 2018-03-05

   

  Under helgen har vi fått flera rapporter i media med rubriker som: ”Misstänkt våldtäkt i Valsätra”, ”Kvinna överfallen i Slottsbacken” och ”Uppsalapolisen: Problemen har eskalerat” (UNT). Dessa är bara ett fåtal av de tidningsrubriker som vittnar om att antal brott ökar i Uppsala samtidigt som människor i kommunen upplever en allt större otrygghet. Kristdemokraterna kräver nu att Uppsala kommun sätter in fler resurser för att stävja den ökande brottsligheten.

   – Vi kan bara konstatera att kommunen inte lever upp till sitt ansvar gentemot kommunens invånare att garantera säkerhet och trygghet för alla, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Flera av de våldtäkter som media rapporterar om har skett utomhus. Därför ser vi ett ökat behov av att fler poliser och ordningsvakter patrullerar i ett större område än vad de gör idag, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraterna driver sedan tidigare på nationell nivå att Sverige ska ha 10 000 fler poliser till år 2025. Hälften av dessa ska snabbutbildas och ha en starkare lokal koppling, som påminner om de kommunala ordningsvakter som nu äntligen finns på plats i Uppsala. I Uppsala driver Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen på för att tillsätta fler ordningsvakter, på flera platser och att fler trygghetskameror sätts upp i områden där behovet är som störst.

   – Vi kan konstatera att de ordningsvakter som vi har varit med att driva igenom i kommunen har varit en bra satsning på många sätt, men att vi behöver göra mer, säger Segersam. Kristdemokraterna vill utveckla ordningen med ordningsvakter, samordna med alla kommunens anlitade ordningsvakter, och även med exempelvis parkeringsvakterna. Dessutom behöver de patrullera fler områden än idag, även sen kväll och natt, t.ex. i Valsätra där en av de senaste våldtäkterna ägde rum. Vi vet även att kameror i flera fall han ha en preventiv funktion, samtidigt som de är en stor hjälp att identifiera misstänkta gärningsmän, fortsätter Segersam.

   – Vi behöver från kommunalt håll visa vilka värderingar som vi vill att samhället ska präglas och byggas av. Vi kristdemokrater vill göra värderevolution och har exempelvis lyft frågan om en kommunövergripande vaccinationskampanj mot antisemitism. Det måste vara kristallklart vilka värderingar som är grundvalen för vårt samhälle, och att flera av dessa finns det inget förhandlingsutrymme om. Just trygghetsfrågan är en av våra prioriterade valfrågor som vi kommer lyfta så mycket vi kan fram till valdagen 9/9, avslutar Segersam.