• Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet

    Idag beslutade utbildningsnämnden hur man ska gå vidare i frågan med Åkerlännaskolan. Den rödgröna majoriteten har uppvaktats av föräldrar som är oroliga för att eleverna far illa i den här processen, men inte varit tillmötesgående i dialogen. Kristdemokraterna yrkade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet på att återremittera ärendet vad avser området Börje/Jumkil/Åkerlänna. Men majoriteten valde att gå vidare med liggande förslag.

    – Vi Kristdemokrater hade gärna gett möjlighet att öppna för andra alternativ, till exempel att evakuera Jumkil till Åkerlänna och därigenom ge möjlighet till att under denna tvåårsperiod undersöka möjligheter för att fortsätta driva skolan i Åkerlänna i någon form, säger Martin Wisell (KD), ledamot i utbildningsnämnden.

    – I brytpunkten mellan politiken och verklighet borde vi politiker vara ödmjuka och lyssna in dem som berörs. En timme extra på morgonen kan innebära stora konsekvenser för småbarnsförälderns vardag, avslutar han.