• Alliansgemensamt ja till förändrade insatser för socialt utsatta EU-medborgare

   

  Pressmeddelande 2018-02-28

  Vid socialnämndens sammanträde under onsdagen behandlades ärendet om att förändra insatserna för socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämnden fattade under nämndsammanträdet beslut om att bland annat rekommendera kommunstyrelsen att under 2018 avveckla samarbetet med dagverksamheten Crossroads som drivs av Uppsala stadsmission med stöd av Uppsala kommun. När insatserna startade under 2014 var det främst barnfamiljer som sökte hjälp. Eftersom den övervägande delen av de som söker sig till verksamheten idag är vuxna, och att målgruppen inte har för avsikt att permanent flytta till Uppsala så har bedömningen gjorts att andra insatser behövs än de som Crossroads kan erbjuda. Beslutet fattades av en enig nämnd där Alliansens samtliga företrädare ställde sig bakom beslutet.

  – Vi i Alliansen har sedan tidigare förespråkat förändrade insatser mot målgruppen socialt utsatta EU-medborgare, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd och vice ordförande i socialnämnden. Vi vill se att socialnämnden fortsätter sitt viktiga arbete i samarbete med polis och civilsamhälle. Därtill vill vi att insatserna från den rumänsktalande uppsökaren, som erbjuder stöd och hjälp till barn under 18 år, ska utökas och permanenteras, fortsätter Segersam.

  Säkerhetsläget på härbärget har varit ansträngt och beläggningen under sommartid låg. Dessutom ser man ut att behöva flytta från nuvarande lokaler och förslaget är att härbärget framöver ska bedrivas i form av sovsalar, och att antalet platser ska minska (till 16).

  – Vi i Alliansen har sedan tidigare i kommunstyrelsen reserverat oss mot att låta härbärget vara öppet under sommaren, säger Segersam. Där menar vi att resurserna hade kunnat optimeras på ett bättre sätt. Härbärget borde vara öppet när behovet är som störst, dvs under vintermånaderna, säger Segersam.

  – Vi vill ta vara på samarbetet med de ideella organisationerna, och se över möjligheten att samordna härbärge och övriga instanser med andra verksamheter på det sociala området. Avslutningsvis vill vi poängtera att vi i Alliansen menar att nämnden själva borde kunna besluta om dessa insatser utan att låta det behöva gå ytterligare en omgång genom kommunstyrelsen, avslutar Segersam.