• Kommunen misslyckas etablera nyanlända kvinnor

    Förra året fick KPMG i uppdrag att granska kommunens processer kring etablering och integration i Uppsala kommun. Där framkom brister som främst drabbar kvinnor.

    Ett exempel är att beslut om barnomsorg på heltid kräver beslut från avdelningen som ansvarar för etablering, samtidigt som Arbetsförmedlingen inte kan skriva in arbetssökande på heltid innan de har barnomsorg. Därmed uppstår ett moment 22.

    – Trots att vänsterstyret i kommunen och Mohamad Hassan (L) som är ordförande i både arbetsmarknadsnämnden och jämställdhetsrådet har uppmärksammats så ekar det tomt med åtgärder. Det är sorligt, kommenterar Sarah Havneraas (KD).

    Sarah sitter i Uppsala kommuns jämställdhetsråd och är dessutom ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Läs gärna hennes artikel i Unt.se och dela den om du håller med om att Uppsala förtjänar ett bättre ledarskap.