• KD-förslag om kulturtolkar gick igenom

    Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

    Att som nyanländ förstå hur det svenska samhället fungerar är viktigt. Att då kunna ha kulturtolkar, som inte bara fokuserar på språket utan också socialt sammanhang, lagar och regler, kan vara ett bra sätt att förbättra integrationen.

    – Ofta sker kulturkrockar när man inte förstår varandra. Kulturtolken kan exempelvis vara med i förskolan eller vid en förlossning som är en utsatt situation där det är lätt att missförstå varandra. Om man är nyanländ kan tolken vara ett bra stöd som känner till regler och annat här, säger Jonas Segersam, kommunalråd (KD) som lämnade in förslaget.

    – Man har prövat det här i flera andra kommuner i landet med gott resultat, bland annat i Göteborg. Där har man haft ett tiotal kulturtolkar i skolan, säger han.

    Uppsala kommun ska nu utreda hur det skulle kunna fundera att ha kulturtolkar.