• KD: Riskera inte grogrund för Sharia i Uppsala

  Den 12 maj behandlades ett ärende på kommunstyrelsen om att underteckna ”Deklaration för starkare demokrati”. Kristdemokraterna föreslog då att lägga till en punkt om att sluta ge bidrag till odemokratiska organisationer med kopplingar till extremism, såsom studieförbundet Ibn Rushd. Förslaget röstades ned av vänsterstyret.

  2019 inledde Kristdemokraterna en omfattande debatt om kommunens föreningsbidrag utifrån ett demokratiskt perspektiv. Saken gällde studieförbundet Ibn Rushd, som av flera kommuner och regioner nekats bidrag eftersom de inte anses vila på en demokratisk grund och har kända kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet. Uppsala kommun har trots detta ändå valt att bevilja förbundet pengar.

  I Folkbildningsrådets rapporter om Ibn Rushd framgår att det bland annat finns antisemitiska åsikter inom förbundet, och faran med deras kopplingar till Muslimska brödraskapet är flitigt framförda av bland andra terrorforskare Magnus Ranstorp.

  – Det är inte försvarbart att ett offentligt finansierat studieförbund har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Uppsala kommun borde omedelbart sluta finansiera föreningar som inte är för demokrati som styrelseskick, kommenterar Jonas Segersam (KD)

  Det är kommittén ”Demokratin 100 år” som har tagit fram deklarationen som syftar till att samla och engagera de som stödjer demokratin som styrelseskick.

  – Det är obegripligt att S, L, MP och V röstade ned vårt förslag om att säkerställa att bidragstagande föreningar ställer sig bakom de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, avslutar Segersam.