• Hedersförtryck i fokus på KD:s årsmöte

    Den 22 februari höll Kristdemokraterna i Uppsala årsmöte, och under eftermiddagen besökte Soheila Fors mötet för att gästtala. Soheila är en stark röst mot hedersförtryck i hela Sverige, och jobbar varje dag outtröttligt för utsatta kvinnors rättigheter i samhället.

    I sitt tal belyste Soheila problemen med segregationen och hur parallella samhällen byggs upp i vårt land, där islamister dikterar villkoren för hur kvinnor ska klä sig och bete sig. Många av kvinnorna som hon jobbar med på sina åtta skyddsboenden runtom i landet vittnar om att förtrycket i Sverige på många sätt är värre än i det land de flydde från. Hon pekade även på undersökningar som visar på att det pågår en radikalisering bland ungdomarna som vuxit upp i förorterna – dessa uppvisar mer religiösa och extrema värderingar än föräldragenerationen som invandrat hit.

    Tidigare under dagen valdes även en ny styrelse för verksamhetsåret 2020. Efter att Mimmi Westerlund vid årsskiftet meddelat att hon inte ställde upp för omval så valdes istället Elias Moberg till ny ordförande. Till förste vice ordförande valdes Evelina Solem, till andre vice valdes Cecilia Hamenius. Övriga styrelsen består av ledamöterna Magnus Wikberg, Margit Borgström, Torsten Tornberg, Sarah Havneraas, Rickard Löfberg, Oscar Svensson, Ingemar Virsén, Anna-Karin Vaz Contreiras och Eva Moberg.