• KD-förslag om tiggerifria zoner avslogs

    Högsta Förvaltningsdomstolen har konstaterat att kommunerna får besluta om lokala ordningsföreskrifter även gällande tiggeri. Därför ville KD att Uppsala kommun ska utreda hur tiggeriet kan begränsas genom tiggerifria zoner, alternativt införa tillståndsplikt för tiggeri på utsatta platser i Uppsala. Tyvärr röstades förslaget ned.

    – Det har tyvärr visat sig att tiggeriet i Uppsala och Sverige har flera baksidor. Det är ingen tvekan om att det finns kriminalitet kopplat till den utsatta gruppen, nätverk i hemlandet och Sverige som organiserar verksamheten, problem med koppleri, trafficking och människohandel, samt annan typ av kriminalitet. Därför är det utöver tiggerifria zoner också viktigt att stärka det förebyggande arbetet främst genom humanitära organisationer i EU-medborgarnas hemländer, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

    – Med utgångspunkt i den värdegrund som säger att man i första hand ska söka ett arbete och inte tigga pengar, är det också viktigt att arbeta för integration, och hitta en väg till arbetsmarknaden för personer som hamnat i tiggeri.

    Självklart ska inte förändringarna i ordningsstadgan ändra den önskade gatubilden i form av exempelvis gatumusikanter och skolklasser eller välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar. Det är dock viktigt att ha en genomtänkt strategi för tillståndsgivning och reglering på alla områden för att få just den önskade gatubilden.