• Bidrag till föreningar för stöd till hemlösa EU-migranter

  Kommunstyrelsen kommer idag, onsdag 5 februari, fattat beslut om att bevilja ekonomiskt bidrag för akuta stödinsatser för hemlösa EU-migranter.

  Antalet hemlösa EU-migranter på gatorna i Uppsala har ökat de senaste åren. De har enligt de EU-bestämmelser Sverige står bakom rätt att vistas fritt i landet upp till tre månader med egen försörjning. Många är från östeuropeiska länder som är medlemmar i EU enligt uppgifter från bland annat polisen. Faktum kvarstår dock att de ofta bor i sina bilar för att spara pengar och att fattigdomen är stor och akut. Idag är det ett stort tryck på härbärgen i Uppsala och akuta insatser behövs för att ge EU-migranter värme och tak över huvudet.

  – Oavsett om människor kommer hit för att fly undan krig och förföljelser, tigga, plocka bär eller spela musik på gatorna, är det oftast ett sista försök att komma ifrån en outhärdlig tillvaro. Ingen lämnar sina rötter utan starka skäl. Och ingen ska behöva leva ett outhärdligt liv i Uppsala, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP). 

  Kommunstyrelsen kommer idag beslutat att bevilja föreningen Hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete 121 300 kronor i bidrag till ett tillfälligt boende för hemlösa EU-migranter. Boendet ligger strax utanför Järlåsa och har plats för 15 personer per natt under februari och mars. Kommunstyrelsen har dessutom beviljat 432 000 kronor till Uppsala stadsmission för ett tillfälligt natthärbärge. Det boendet är till för hemlösa EU-migranter med minderåriga barn och för kvinnor som är höggravida. Detta härbärge ligger centralt i Uppsala och har plats för 4-6 familjer per natt under februari och mars.

  Kommunstyrelsen kommer att avslå en ansökan från Uppsala stadsmission om att undersöka möjligheterna för en öppen verksamhet för hemlösa EU-migranter. Istället har kommunledningskontoret fått i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda och belysa kommunens ansvar för information samt akuta och tillfälliga hjälpinsatser för samma målgrupp.

  – EU behöver tillsammans med berörda länder ta ett större ansvar för att bryta fattigdom och minimera människors behov av att tigga. Situationen för många EU-migranter är svår inte minst mot bakgrund av den djupa ekonomiska krisen. För personer som just nu befinner sig i Uppsala och är i behov av tak över huvudet denna vinter behövs akut stöd. Jag är glad över att det civila samhällets aktörer gör betydelsefulla insatser för att möta behoven i Uppsala, säger kommunalrådet Ebba Busch Thor (KD).