• Dålig anpassning till Uppsalas kultur och historia

    Sedan 2016 arbetar Uppsala kommun med att ta fram en ny stadsdelsindelning. Ytterst anser vi att det är en demokratifråga som måste söka sin legitimitet hos och vara utformad för stadens medborgare.

    Nu vill vänsterstyret fatta beslut utan denna demokratiska förankring, där kommuninvånarna vanligtvis får inkomma med synpunkter på förslaget, innan deras förlängda vardagsrum möbleras om.

    Förslaget innehåller dessutom brister gentemot Uppsalas historia, exempelvis förslaget att göra Akademiska sjukhuset till en egen stadsdel trots att det historiskt tillhört stadsdelen Fjärdingen. Vi vänder oss också emot att slå ihop olika stadsdelar, såsom Nåntuna och Vilan som föreslås bli Nåntuna Vilan.

    Läs gärna debattartikeln från Oscar Svensson (KD) mfl i Namngivningsnämnden i UNT.