• KD säger nej till nytt konstmuseum

    Idag har S, L och V presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum på slottet. Kostnaderna beräknas preliminärt uppgå till 40-50 miljoner kronor – per år.

    Vi säger nej till att lägga så mycket pengar på en redan dyr verksamhet samtidigt som vi ser utmaningar både på trygghetsområdet och inom äldreomsorgen i Uppsala.
    – Den viktigaste frågan är inte att fördubbla just konstmuseet utan i stället att utnyttja resurserna vi redan har bättre. Vi föreslår till exempel att slå ihop konstmuseet och Upplandsmuseet. Om vi skulle samarbeta bättre med både staten och Region Uppsala skulle vi få ut mest möjlig effekt för Uppsalaborna och besöksnäringen, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.
    – Av statens 25 centralmuséer ligger alla utom tre av dem i Stockholmsregionen och inget i Uppsala, något som vi bör hjälpas åt att påtala skevheten i.
    Dessutom är det värt att notera att kommunens styre med detta har spruckit. S och L har nämligen dumpat samarbetspartiet MP och istället gått fram med V. Det är alltså som vi påpekat sedan 2018 – Uppsala kommun har ett vänsterstyre.