• KD: Dags för nationell tävlingsstandard på skidskyttet i Storvreta

  I en motion till kommunfullmäktige den 26 maj föreslår Kristdemokraterna att rusta upp skidskyttebanan i Storvreta så att den får nationell tävlingsstandard. Det som saknas är ett antal digitala mål och en läktare för funktionärer och publik – övriga miljonupprustningar har föreningen redan betalat själva.

  Sedan säsongen 2009/2010 är Storvreta IK Skidor är medlemmar i Svenska skidskytteförbundet. Banan ligger på kommunal mark och i anslutning till både skidspåren och fotbollsplanerna, och det har länge funnits både vilja och förutsättningar från de lokala drivkrafterna att ta verksamheten ett steg längre och göra så att banan får nationell tävlingsstandard.

  I Uppsala kommun ger tyvärr inte S, L och MP-styret idrottsanläggningar i kransorterna samma resurser som de som ligger i staden, trots att kostnaderna i normalfallet är lägre. Det anser vi är felprioriterat.

  Men Storvreta IK är en driftig förening, och har redan i dag har en färdiginstallerad konstsnöanläggning, egen pistmaskin och en elljusslinga på ett antal kilometer. Det som saknas för att kunna anordna nationella tävlingar, som SM, är ett antal måltavlor och en viss uppgradering av några befintliga, samt kompletterande belysning och en läktare för funktionärar och publik. Föreningen håller just nu själva på att bredda skjutbanan för ett antal miljoner, och totalt bygger de en arena för ca 8,4 miljoner som man fått genom bidrag och sponsring samt eget kapital, och det är hårt ideellt arbete som ligger bakom.

  När anläggningen invigdes 2011 fanns sex skjutstationer, som i dag fördubblats till 12. Med lite hjälp från kommunen skulle det gå snabbare än så att få till de mål som saknas för att få Sveriges sydligaste bana med nationell tävlingsstandard.

  Kravet för att anordna exempelvis SM är 20 elektroniska fallmål, och en uppskattning från föreningen själva är att detta skulle kosta ungefär 1,4 miljoner att rusta upp och komplettera den delen. Givet verksamhetens goda förutsättningar, med stark lokal drivkraft, anser Kristdemokraterna att det vore rimligt att undersöka hur kommunen kan stödja och möjliggöra upprustningen. Förslaget är därför att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta till nationell tävlingsstandard.

  Läs motionen i sin helhet här.