• Kristdemokraterna säger nej till fördubblad budget för konstmuseet

    Idag har majoriteten presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum, vilket innebär en fördubblad yta och därmed fördubblade kostnader. Vi kristdemokrater säger nej till att satsa så mycket mer på ett konstmuseum i Uppsala, och tror att vi genom bättre samordning kan frigöra resurser och ändå få en bättre verksamhet.

     – Vi har precis skickat in en motion där vi föreslår en sammanslagning av konstmuseet och Upplandsmuseet, samt flera andra förslag som kan frigöra resurser, och även på sikt få en konsthall för modern konst på plats i centrala Uppsala. Vi är dock tveksamma att lägga mer pengar på en redan dyr verksamhet samtidigt som vi ser utmaningar både på trygghetsområdet och inom äldreomsorgen i Uppsala, säger kommunalråd Jonas Segersam (KD)

    – På museiområdet är inte den viktigaste frågan att fördubbla just konstmuseet utan i stället att utnyttja resurserna bättre och i samarbetet med staten och Region Uppsala få ut mest möjlig effekt för Uppsalaborna och besöksnäringen. Av Statens 25 Centralmuséer ligger 22 i Stockholmsregionen och inget i Uppsala, något som vi bör hjälpas åt att påtala skevheten i, fortsätter Jonas Segersam.

    Björn-Owe Björk, partiets Regionsrådskandidat och ledamot i regionfullmäktige har redan lagt en liknande motion där.

    – Jag ser positivt på ett utökat samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun på museiområdet. Vi behöver hjälpas åt att samordna resurserna och utveckla besöksnäringen i Uppsala län, säger han.