• KD: Låt egna anställda tolka

  Foto: Truls Busch Christensen

  Anna-Karin Klomp
  Trea på regionlistan 2018


  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) och Frank Nilsson, ledamot i landstingsfullmäktige (KD) skriver idag om tolkar i vården:

  ”Patienter som inte kan kommunicera på svenska har rätt till tolk i samband med läkarbesök och liknande. Tyvärr råder det i dag brist på auktoriserade sjukvårdstolkar och med ökande behov kommer bristen kommer troligtvis att förvärras. Om missförstånd uppstår i en tolksituation äventyras patientsäkerheten. Patienten måste kunna känna sig säker på att bli förstådd. Det är inte heller rimligt att man behöver förlita sig på anhöriga som tolkar.”

  Läs artikeln i sin helhet här