• Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande

  Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Av de 1 326 placerade i Uppsala kommun har 618 placerats här av andra kommuner, vilket gör insatserna svåra att koordinera. Nu ber Jonas Segersam (KD) den rödgröna majoriteten att påbörja överflyttningen.

  Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är

  inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det försvårar både för ”hemkommunernas” möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala att kunna känna till och stödja de som vistas här på bästa sätt. Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men som placerats i andra kommuner överföras till dem.

  Statistik per maj 2016

  Statistik per maj 2016

  Därför har vi frågat kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) om hon är beredd att jobba för att överföringen mellan kommunerna styrs upp. Hon har dock inte i sitt svar lämnat något besked om detta är något Uppsala kommun kommer att verka för.

  Läs handlingen här