• Politikutveckling: migration

    Idag besökte vi Andrés måleri för att prata enkla jobb för nyanlända, och därefter flyktingboendet i Ribbingebäck. Har du inspel på vad som behöver förbättras inom migrationspolitiken? Svara gärna på vår enkät:
    https://sv.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=hCOSnE_2F2oTdOxY562n4zuJYaSkI8BhUsVTaeGQi_2BBeE_3D