• Svenska värderingar viktigt för integrationen

    Ett samhälle är inte bättre än dess värderingar. Det är vårt ansvar att se till att Uppsala byggs med goda värderingar och med människovärdet i centrum. Vår vision är ett ”tryggt Uppsala för dig och din familj”!

    Att lyfta goda värderingar i integrationsprocessen är viktigt. Här får vi möjlighet att säga ”Välkommen hit, välkommen hem! Här gäller svenska värderingar”. Här finns skillnad på ditt och mitt. Här finns skillnad på rätt och fel. Här finns dock INTE skillnad på hur vi bemöter kvinnor och män. Här råder jämställdhet och här är lagen lika för alla.

    Goda svenska värderingar handlar  om att följa svensk lag, behandla varandra jämlikt och med respekt. Framför allt ser vi ett behov av att ha mer svensk sexualkunskap i integrationsarbetet. Där lär man sig att kvinnan äger rätten till sin egen kropp och att jämlikhet råder.

    Att lyfta goda värderingar i integrationsprocessen är det första av Kristdemokraterna Uppsalas vallöften inför höstens val.