• Varför riskera grogrund för sharialagar i Uppsala?

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Dawastiftelsen vill bygga islamiskt centrum i Stenhagen, med separata ingångar för kvinnor och män. Men Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, beskriver dawa som en konservativ inriktning av islam som i delar av världen har en bokstavstrogen fundamentalistisk samhällsordning med sharialagstiftning som mål.

  Vi är mycket oroliga att centret blir en grogrund för islamistisk radikalisering och kommer att rösta emot bygglovet i Plan- och byggnadsnämnden.

  – I bygglovsansökan står att centret ska vara ett komplement till Uppsalamoskén, men moskéns ledning har i UNT inte ens kunnat ta avstånd från Gävleimamen som varit där och predikat och som utvisats av Säpo eftersom han är ett hot mot rikets säkerhet, säger vår nämndledamot Mattias Holmström.

  – Det vore direkt ansvarslöst att acceptera ett islamiskt centrum när Dawastiftelsens samarbetspartner inte ens kan ta avstånd från en sådan person. Varningssignalerna kan inte bli tydligare än såhär.

  (S), (L) och (V) kommer att säga ja till bygglovet. Endast (KD), (M) och (SD) kommer att rösta emot.

  Läs mer i UNT: länk till UNT-artikeln.