• 31% av gymnasieeleverna utan slutbetyg

  Nu går nästan var tredje ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Det är skandal! Nu måste kommunen rusta för framtiden och satsa på de unga.

  De har nog svårt att komma ut på arbetsmarknaden ändå som det är. En rejäl satsning på skolan är ett måste. Vi har lagt mer pengar i 2012 års budet än S och V och nästa år blir skillnaden säkert än större.

 • Barnfattigdomen bekämpas

  Nu höjer vi bostadsbidragen och förstärker jobbsatsningarna. För en del barn och deras föräldrar räcker pengarna inte till. Ingen fotboll. Inget biobesök. Inga vinterkängor när första snön faller. Kristdemokraterna vill att alla föräldrar ska ges möjlighet att ta ansvar för sig och sin egen familj. Fler ska få arbete och fler ska kunna leva på sin inkomst. Vi vill också stötta familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Därför har Kristdemokraterna drivit igenom en höjning av bo...
 • Vart är solidariteten med de svagaste i Timrås skolor?

  Det verkar som att Timrå kommun för att spara in pengar till barn och utbildningsnämnden måste skära i nästa år budget, och det ser ut som att det är speciallärarna och elevassistenterna som är mest utsatta för nedskärningar. Om så blir fallet tillslut så blir det de elever med de största behoven som kommer att drabbas hårdast, vilket är mycket olyckligt enligt min mening har det även fram­kommit i den senaste tidens debatt i kommunen.

  Denna debatt kulminerade med ett torgmöte och demo...

 • Kd bekymrar sig över läget i Timrås skolor

  Jag har observerat den pågående debatten om nästa års aviserade nedskärningar inom skola och barnomsorg i Timrå, med de styrande socialdemokraterna å ena sidan och bekymrade föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal å andra sidan och jag delar deras oro över skolan i Timrå. Denna debatt kulminerade med förra torsdagens torgmöte och demonstrationståg till kommunhuset där ett uppenbart irriterad kommunalråd Ewa Lindstrand (s) beskyllde demonstranterna för att vara ditkommenderade av lära...

 • Motion: Inför kommunalt vårdnadsbidrag

  Timrå 2007-09-24 Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  Den 4 september presenterade regeringen, under ledning av socialminister Göran Hägglund, regeringens förslag att kommunalt vårdnadsbidrag kan införas från och med den 1 juli 2008.

  SIFO-undersökning från april 2006 visar att 64 procent av svenska folket tycker att barnomsorgsstödet bör fördelas rättvist till alla barn och att ersättning för vård av egna barn bör utgå till föräldrar med barn under 4 år.

  Regeringens besk...

 • Mer pengar till skolan

  Vid budgetarbetet inför 2005 har vi påverkat för att få mer pengar till framförallt skolan. Även ett högre anslag till vägarna blev resultatet av budgetberedningens arbete. Vi har budgeterat ett överskott totalt i kommunen på 11.2 miljoner kronro varav 11 miljoner måste täcka 2003 års redovisade minusresultat.

  Vi valde att lägga budget gemensamt med S, FP och C.

  I opposition kan man välja olika vägar beroende på om man vill plocka politiska poäng eller försöka få igenom sina kra...