• Alice Teodorescu Måwe säger …

    Den europeiska friheten kräver en stram migration. Hälften av EU-medborgarna är missnöjda med hur unionen hittills har hanterat flyktingströmmarna, och förespråkar hårdare gränser.

    En stram migration på EU-nivå är helt nödvändig, om vi ens ska ha en chans att på sikt lyckas med integrationen.

    ”Utan välfungerande yttre gränser kommer den inre, fria rörligheten att implodera vilket vore ett misslyckande för samtliga EU-länder. EU behöver därför eftersträva ett långsiktigt hållbart system som tar hänsyn till medlemsstaternas förmåga att integrera de människor som tas emot, skriver Alice Teodorescu Måwe (KD), toppkandidat i EU-valet.”