• Nytt omsorgsboende på gång

    Nu undersöker man grundförhållandena för bygge av ett nytt äldreomsorgsboende i hörnet Myggdalsvägen/Bondevägen. Tvärt emot vad en del fått för sig så röstade KD för detta projekt. Även om vi gillar privata initiativ så gillar vi valfrihet och då är det bra att det även finns kommunala omsorgsboenden.

    Jag tror att många fått saken om ”bakfoten” eftersom vi hela tiden var mot ombyggnationen av Björkbacken till moderna och godkända omsorgslägenheter. Det berodde alltså inte på att vi var emot kommunalt omsorgsboende utan på att det var en mycket kostsam och ineffektiv ombyggnad. Tack och lov så insåg TYBO´s styrelse detta till sist.