• Björkbackens äldreboende

    Äntligen har Tyresö Bostäders styrelse fattat beslut om att inte bygga om Björkbacken till moderna lägenheter för omsorgsboende. Denna linje drev Kristdemokraterna redan under förra mandatperioden då TYBO´s ordförande var Leif Kennerberg, KD.

    De nuvarande lägenheterna är för små för att klara ombyggnad till modern standard, vilket innebär att väggar måste flyttas och det är en dyr och omständlig process. Det är bättre att bygga om till t.ex. ungdomslägenheter, vilket inte kräver så stora insatser.

    Vill kommunen bygga om Björkbacken trotts detta, får man köpa fastigheten av TYBO, men det är inget som vi Kristdemokrater tycker är en bra lösning.