• Effektiv kommunal verksamhet ger lägre skatt

  I Kristdemokraternas budgetförslag för 2021 föreslår vi en skattesänkning på 35 öre. Hösten 2018 höjde S, L och MP med stöd av V skatten med 45 öre, vilket placerade Tyresö bland de kommuner med högst kommunalskatt i Stockholms län.

  Det är viktigt att den kommunala verksamheten effektiviseras. Tyresö har både högre skatt än jämförbara kommuner och anmärkningsvärt höga kommunala avgifter och taxor.  Tyresö kommun bedriver inget systematiskt produktivitetsutvecklingsarbete. KD anser att ...

 • Blankt nej till återinförd fastighetsskatt i Tyresö!

  Med jämna mellanrum hörs röster om att fastighetsskatten/fastighetsavgiften bör höjas.  KD var initiativtagare till att fastighetsskatten avskaffades och vi säger blankt nej till att den återinförs. En vanlig Tyresöfamilj skulle få en skattehöjning på ca 30 000 kr/år om de förslag som förts fram den senaste tiden genomfördes.

  Kd är tydliga i sitt nej

  Det pågår diskussioner mellan regeringen och samarbetspartierna om en ny omfattande skattereform. Enligt januariöverenskommelsen s...

 • KD ger mer till välfärden i Tyresö kommun

  Idag, onsdagen den 19 februari 2020, har riksdagen beslutat att utöka de generella statsbidragen till kommuner/regioner med 2,5 miljarder kronor. Under arbetet med att få fram detta beslut har KD och de andra oppositionspartierna också ”tvingat” regeringen att lova ytterligare 5 miljarder i vårbudgeten. Totalt har KD och övriga oppositionspartier alltså lyckats höja de generella statsbidragen med 7,5 miljarder kronor.

  För Tyresö kommun innebär detta ett välkommet tillskott på 24,5 milj...

 • Krafttag för en god och uthållig ekonomi

  M, C och KD lägger en gemensam kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020. Här är en kort sammanfattning samt pressmeddelande.

  ✔ Rejäla besparingar på central administration, dyra konsulter och ineffektiv lokalanvändning – ingenting på kärnverksamhet.

  ✔ Återställning av skattesatsen från 19,95 till 19,50. För en vanlig Tyresöfamilj innebär det flera tusen kronor årligen.

  ✔ Lägre byggtakt för att klara miljö- och hållbarhetsmål, förbättra trafiksituationen, värna vår vac...

 • ”Sanering av ekonomin”

  ”En sanering av kommunens ekonomi, det blir det första som det nya styret i Tyresö kommer att få ägna sig åt” skriver Tyresö Nyheter i sitt decembernummer.

  När man chockhöjer kommunalskatten med 45 öre måste man ju hitta en formuleringen som ger intryck av att den tidigare majoriteten, Alliansen, fördärvat kommunens ekonomi. Hur ser då verkligheten ut?

  Om vi tar de senaste tio åren, dvs 2008-2017, så har det genomsnittliga resultatet varit 52 mkr per år. Det skall erkännas att d...

 • En dålig analys!

  I Tyresö Nyheter skriver Christoffer Holmström (S) under rubriken ”Man måste acceptera ett valresultat” att Alliansen inte på ett värdigt sätt överlämnade styret av kommunen till den nya majoriteten. Detta skulle, enligt Holmström, vara ett utslag för ”Egentligen ligger nog bitterhet från dåliga förlorare närmare sanningen”.

  Självklart var det trist att förlora styret av kommunen efter 20 år, i all synnerhet som valresultatet inte gav de rödgröna fler mandat än Alliansen. S, MP och V f...