• Ukrainas sak är vår

  Ukrainas sak är vår, när vi står upp för det ukrainska folkets frihet – så står vi upp för vår frihet. Att stötta Ukraina är vår tids största europeiska frihetsfråga. Att stoppa Ryssland är en förutsättning för ett tryggt Europa.

  Gör vi inte det är vi tillbaka i en världsordning där den starkes rätt gäller. Ryssland har i sin retorik redan förklarat Europa och väst som sin fiende. När man har en grym terrorstat som Putins Ryssland som granne, så undviker man bäst krig genom att rusta för det. Militär avskräckning är det enda språk som förstås.

  Men det finns flera hinder som gör att uppbyggandet av Europas motståndskraft inte tar fart.

  Kristdemokraterna har presenterat ett nytt paket av åtgärder för att stärka det europeiska försvarssamarbetet. Även om det militära samarbetet främst sker inom ramen för Nato, finns mycket att göra på EU-nivå. Vi behöver:

  ⁃ En europeisk försvarskommissionär. EU behöver underlätta för europeisk försvarsmaterial- och ammunitions produktion – vi behöver mer pang för pengarna.

  ⁃ Underlätta förflyttning av soldater och material.

  ⁃ Ett europeiskt cyberförsvar för ett djupare samarbete kring desinformation, attacker mot vitala samhällsfunktioner eller militära digitala mål.

  ⁃ Undantag hos den europeiska investeringsbanken (EIB) för att investera i försvarsindustrin.

  ⁃ Regelförenklingar för materialproduktionen.

  Vi behöver stärka försvaret i Europa och Europas möjlighet att agera tillsammans. Så stärker vi Natos ben i Europa. Vi behöver gränser och frihet, för ett tryggare Sverige och Europa.