• Försämrad kollektivtrafik

  Busslinjer har försvunnit och turtätheten minskat. Fler nedskärningar i lokaltrafiken är att vänta. Innan valet 2022 skanderade Vänstern om gratis kollektivtrafik. Miljöpartiet proklamerade att vi alla skulle ställa bilen och åka kollektivt för klimatet och miljöns skull. I Tyresö kommun tog styret med S och MP i täten beslut om att vi ska nå netto noll utsläpp redan år 2030 istället för år 2045 som beslutades i Parisavtalet Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken styrs efter ...
 • Trafikplanering

  Den nuvarande trafikstrategin kommer att skapa stora problem och försvåra för många invånare att få livspusslet att fungera. Tillgängligheten till arbete, affärer och fritidsaktiviteter kommer att försvåras.

  Strategin innebär att cykling ska femdubblas till år 2030 samtidigt som bilanvändningen nästan ska halveras. Det är en orimlig plan och det värsta är att en av metoderna för att uppnå detta är att göra det krångligt att använda bilen som är det viktigaste transportslaget för de all...

 • Riv upp den misslyckade trafikstrategin

  Den nuvarande trafikstrategin kommer att skapa stora problem och försvåra för många invånare att få livspusslet att fungera. Tillgängligheten till arbete, affärer och fritidsaktiviteter kommer att försvåras.

  Strategin innebär att cykling ska femdubblas till år 2030 samtidigt som bilanvändningen nästan ska halveras. Det är en orimlig plan och det värsta är att en av metoderna för att uppnå detta är att göra det krångligt att använda bilen som är det viktigaste transportslaget för de all...

 • KD säger Nej till en bro över Trångsundet

  Tyresö kommun genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningarna för en gång och cykelbro över Trångsundet i sjön Drevviken. Tanken är att ge Tyresöborna bättre access till pendeltågstationerna på andra sidan sjön. Trångsundet är ungefär 100 meter brett på sitt smalaste ställe och kantas av höga berg på båda sidor. I Trångsundet är också Drevviken som allra djupast. Det är förutsättningar som gör att ett brobygge skulle bli väldigt dyrt för kommunens skattebetalare. Samtidigt behöver i...

 • Försämra för bilister är inte rätt väg framåt

  Tyresös nya trafikstrategi är förmodligen mandatperiodens mest ogenomtänkta beslut. Den bör rivas upp omedelbart efter valet.

  Till år 2030 ska biltrafiken halveras och istället ska cykling femdubblas och kollektivtrafikanvändningen öka. Ett verktyg som anges är att försvåra parkering för medborgarna så de tvingas över till andra transportslag.

  Målet är både olämpligt och omöjligt och drevs igenom av S, MP, V och L. Olämpligt därför att när biltrafiken inom kort är klimatneutral ...

 • Tyresö behöver en bättre trafikstrategi

  På kommunfullmäktige i mars 2022 antogs en galen trafikstrategi som gör Tyresö till en sämre kommun. Den kommer att försvåra för många invånare att få livspusslet att fungera. Tillgängligheten till arbete, affärer och fritidsaktiviteter kommer att försvåras. Strategin stöds av S+MP+L. Vi Kristdemokrater tillsammans med M, SD och C röstade emot.

  Strategin innebär att cykling ska femdubblas till år 2030 samtidigt som bilanvändningen nästan ska halveras. Det är en orimlig plan och det vär...

 • Kristdemokraterna i Tyresö har fastställt listan i valet till kommunfullmäktige

  Under årsmötet 15/2 har Kristdemokraterna i Tyresö fastställt listan inför valet till kommunfullmäktige. Kvällens gäst var riksdagsledamoten Gudrun Brunegård. Vår gruppledare Ulf Perbo fick förtroendet att stå som nummer 1 på listan till kommunfullmäktige. Listans andranamn är Joakim Grimborg , därefter Giovanna Carlsson, Per Lindén, Marika Marklund och Cecilia Sköld.

  – ”Jag känner mig hedrad över förtroendet och ser fram emot valrörelsen. Vi ska göra Tyresö till en ännu bättre p...

 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken – KD får stöd för förstudie!

  Kommunstyrelsen beslutade i tisdag kväll, den 1 juni 2021, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en gång och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken – Huddinge. Kristdemokraterna Tyresö driver dessutom frågan att Drevviken borde trafikeras av elbåtar över Drevviken för att avlasta den hårt belastade kollektivtrafiken mellan Tyresö och Stockholm. På kvällens kommunstyrelsesammanträde fick Kristdemokraterna stöd för ett tilläggsyrkande om att kommundirektören får i up...

 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken

  År 1938 upphörde den reguljära båttrafiken på Drevviken. De små färjorna hade då under trettio års tid transporterat pendlare till och från tågstationen Drevviken på sjöns västra sida. De ersattes av busstrafik som blev ett snabbare sätt att ta sig in till huvudstaden. Sedan dess har Södertörn växt kraftigt och behovet av kollektiva tvärförbindelser har ökat.

  I Köpenhamn där situationen är densamma har man minskat problemet genom kollektivtrafik på vatten. Små eldrivna färjor där resen...

 • Trafikverket sågar Tyresö kommuns …

  Trafikverket sågar Tyresö kommuns försök att begränsa framkomligheten på Gudöbroleden genom en omotiverad hastighetsbegränsning!

  Vänsterblocket som styr Tyresö kommun har beslutat att sänka hastigheten på Gudöbroleden till 50 km/h. Trafikverket överklagar nu det beslutet och framhåller att nästan alla Tyresö kommuns argument är felaktiga. Den intresserade kan läsa själv vad Trafikverket säger. Vänsterblocket vill nu även göra en dålig lösning som ska försvåra för bilister från Östra Ty...