• Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken – KD får stöd för förstudie!

  Kommunstyrelsen beslutade i tisdag kväll, den 1 juni 2021, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en gång och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken – Huddinge. Kristdemokraterna Tyresö driver dessutom frågan att Drevviken borde trafikeras av elbåtar över Drevviken för att avlasta den hårt belastade kollektivtrafiken mellan Tyresö och Stockholm. På kvällens kommunstyrelsesammanträde fick Kristdemokraterna stöd för ett tilläggsyrkande om att kommundirektören får i up...

 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken

  År 1938 upphörde den reguljära båttrafiken på Drevviken. De små färjorna hade då under trettio års tid transporterat pendlare till och från tågstationen Drevviken på sjöns västra sida. De ersattes av busstrafik som blev ett snabbare sätt att ta sig in till huvudstaden. Sedan dess har Södertörn växt kraftigt och behovet av kollektiva tvärförbindelser har ökat.

  I Köpenhamn där situationen är densamma har man minskat problemet genom kollektivtrafik på vatten. Små eldrivna färjor där resen...

 • Trafikverket sågar Tyresö kommuns …

  Trafikverket sågar Tyresö kommuns försök att begränsa framkomligheten på Gudöbroleden genom en omotiverad hastighetsbegränsning!

  Vänsterblocket som styr Tyresö kommun har beslutat att sänka hastigheten på Gudöbroleden till 50 km/h. Trafikverket överklagar nu det beslutet och framhåller att nästan alla Tyresö kommuns argument är felaktiga. Den intresserade kan läsa själv vad Trafikverket säger. Vänsterblocket vill nu även göra en dålig lösning som ska försvåra för bilister från Östra Ty...

 • Östlig förbindelse viktig för Tyresö!

  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna sa nej till Kristdemokraternas förslag att kommunen ska förorda att Östlig förbindelse byggs.

  Kristdemokraterna föreslog att Tyresö kommunen i sitt yttrande över Trafikverkets inriktningsplanering skulle förorda att Östlig förbindelse byggs och fick stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

  Östlig förbindelse skulle innebära en komplett ringled runt centrala Stockholm genom att den binder ihop södra länken och n...

 • Tyresö är en attraktiv kommun – men

  Tyresö är en attraktiv kommun där det geografiska läget ställer stora krav på ett effektivt transportsystem. Varje dag sker en omfattande utpendling (nästan 20 000 personer) för att arbeta i andra kommuner. Men lika viktigt är den omfattande trafiken för andra ändamål. Barn ska till olika aktiviteter, mat ska handlas osv. Därför behövs viktiga åtgärder i transportsystemet:

  Östlig förbindelse måste byggas. För Tyresös viktiga förbindelser med norra Stockholm, inte minst Arlanda, är ett r...