• Tyresta naturreservat och nationalpark

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat.

  Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö har vi bland annat bjudit på en rundvandring i Tyresö naturreservat och är nu framme vid ”juvelen i kronan”, Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. Ungefär en tredjedel av nationalparken ligger i Tyresö kommun och resten i Haninge kommun.

  Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Du kan uppleva orördhet, tystnad och avskildhet – bara två mil från Stockholms centrum.

  Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: “…i syfte att bevara ett representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna”.

  Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar. I anslutning till nationalparken ligger Tyresta by i naturreservatet, där finns också nationalparkernas hus. (Tyresta by ligger i Haninge kommun.)

  Den 1 augusti 1999 utbröt en brand i Tyresta nationalpark och naturreservat. Denna brand kom att drastiskt förändra landskapet och växt- och djurliv. Branden 1999 kommer för lång tid att prägla nära 10 % av det skyddade området. Fortfarande liknar brandområdet ett stort plockepinn av fallna träd som dött i branden eller till följd av den.

  Ett par av bilderna är från Haninge-delen av nationalparken.

  För att se alla bilderna gå till:

  https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.4033547350106119/4033546106772910/