• Satsa på förstelärare inom förskola!

    Sedan ett antal år finns möjligheten för skolor att anställa förstelärare inom grundskolor och gymnasier. Förstelärare får ett särskilt lönetillägg på 5 000 kr/månad, finansierat genom statsbidrag. Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolan har visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Viktiga byggstenar i ett lyckat förstelärarskap har varit tydliga uppdrag samt att man låter förstelärarna leda viktiga utvecklingsuppdrag.

    Skolan och förskolan har delvis olika uppdrag men en stor del av lärandet sker redan i förskolan. Där lägger vi grunden till en lyckad skolgång. Förhoppningar har därför länge funnits att förstelärarreformen ska utvidgas även till förskolan och dess förskollärare. Ingenting tyder dock på att så kommer att bli fallet.

    Betydelsen av en välutbildad och välmotiverad profession är större än någonsin. Samtidigt är bristen på förskollärare i Stockholmsregionen mycket stor. Vi måste snabbt genomföra åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för förskollärare och samtidigt stärka professionen ytterligare. Kristdemokraterna i Tyresö vill därför införa förstelärare inom Tyresös förskolor. Tiden är mogen för ett förstelärarlyft inom förskolan. Vi har i vår budget för 2022 avsatt 1,5 miljoner kronor för att påbörja inrättandet av förstelärartjänster.