• Hammarbergets naturreservat

    När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark och nu har turen kommit till Hammarbergets naturreservat.

    Liksom Dyviks naturreservat är nog Hammarbergets naturreservat ganska okänt för de flesta Tyresöbor. I slutet av bildserien finns en karta som visar var reservatet ligger.

    Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra. Reservatet ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat och gränsar också till Kalvfjärden.

    För att se alla bilderna gå till:

    https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.3972547616206093/3972546522872869