• Stor ilska för indragna skolbussar

    Ilskan är stor bland barn och föräldrar i Raksta efter indragna skolbussar. Med hänvisning till att det nu finns ordinarie bussturer från Tyresö kyrka till Raksta/Bergholmsvägen har man dragit in skolbussarna. En del av barnen har dock fortfarande väldigt långt att gå för att nå en av de tre busshållplatserna, men det största problemet är turtätheten på denna linje, 817.

    Som exempel tar vi tar de bussar som går från Raksta på förmiddagen. Det går buss kl 6.07, 7.06, 8.33 samt 10.00. Det innebär att en elev som börjar kl. 8.30  i Tyresö skola eller Strandskolan måste ta bussen som går 7.06. Kanske måste eleven gå hemifrån 6.30 för att vara i skolan 8.30. Är detta rimligt? Det tycker inte vi. Hur många elever som berörs idag har vi inte uppgift om, men i våras var det ett 60-tal elever som hade tillgång till skolbuss i detta område.

    Detta är inte bra skött av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som styr i kommunen.