• (S)tyret låter de äldre ta springnotan för sin misslyckade äldreomsorgspolitik

    Socialdemokraternas fortsätter med sitt havererade projekt från valrörelsen ”rädda Björkbacken” när kommunfullmäktige nu via en majoritet bestående av S, L, MP och V givit klartecken till en enormt kostsam renovering av ett boende som Arbetsmiljöverket redan dömt ut. Av de ursprungliga planerna så återstår endast Björkdalen. Övriga delar var i för dåligt skick för att kunna räddas. I slutändan var det inte fler än 44 boendeplatser som var möjliga för den styrande koalitionen att bygga om. Kostnaderna för dessa platser är ännu okända men de tillgängliga men osäkra underlag som finns indikerar att kostnaderna kommer att bli avsevärt mycket högre än planerat.

    Beslutsunderlagen från förvaltningen visar att kommunen sannolikt kommer att behöva skjuta till mellan 2 – 3 miljoner kronor om året för att täcka merkostnader i samband med renoveringen. Nyttan med investeringen är mycket osäker i och med att byggnadens planlösning inte är optimal och vi kommer därför sannolikt inte få den kvalitetshöjning de boende så väl förtjänar.

    Förvaltningen har presenterat tre olika alternativ för hur omfattande och kostsam ombyggnationen av Björkbacken kan göras. Endast det av styret föredragna alternativ 2 var ordentligt utrett. KD, M, och C yrkade vid sammanträdet på att samtliga alternativ skulle utredas ordentligt för att Kommunstyrelsen skulle ha ett ordentligt beslutsunderlag att stödja sig på när så stora genomgripande beslut tas. Det var det socialdemokratiskt ledda styret inte beredda att gå med på. Särskilt tråkigt är att socialdemokraternas samarbetspartner L, som dessutom innehar ordförandeskapet i Äldre och omsorgsnämnden, valde att rösta nej till att ge Kommunstyrelsen ett ordentligt beslutsunderlag. Det är tydligt att styret i kommunen nu har bråttom att driva igenom beslutet om att ”rädda Björkbacken”, kosta vad det kosta vill.  Det är mycket tråkigt att de boende på detta sätt ska betala priset  för ogenomtänkta och oöverlagda beslut framkastade under valfeber.

    Kristdemokraterna förslag var att omvandla Björkbacken till senior och ungdomsbostäder och att låta boendet som är under uppbyggnad i Tyresö centrum bli ett kommunalt boende i form av Sveriges modernaste äldreomsorg. Istället tvingar nu styret igenom en stor ombyggnation i de enda lokaler i Tyresö kommun Arbetsmiljöverket dömt ut som olämpliga att bedriva äldreomsorg i.  Den socialdemokratiska logiken lyser med sin frånvaro.