• Trafikplanering

    Den nuvarande trafikstrategin kommer att skapa stora problem och försvåra för många invånare att få livspusslet att fungera. Tillgängligheten till arbete, affärer och fritidsaktiviteter kommer att försvåras.

    Strategin innebär att cykling ska femdubblas till år 2030 samtidigt som bilanvändningen nästan ska halveras. Det är en orimlig plan och det värsta är att en av metoderna för att uppnå detta är att göra det krångligt att använda bilen som är det viktigaste transportslaget för de allra flesta. Bl.a. ska parkeringar tas bort för att tvinga folka att cykla eller åka buss.

    För att uppnå målet måste en väsentlig andel som bor på Östra Tyresö i fortsättningen cykla när de ska till Tyresö Centrum eller Willys för att handla. Många i Trollbäcken som brukar åka bil till Port 73 måste också börja cykla. Även föräldrar som skjutsar barn med bil till fritidsaktiviteter och träningar måste sluta med det och istället cykla.

    Kristdemokraternas uppfattning är att alla transportslag ska få bättre villkor. Fler ska ha möjligheten att cykla genom att vi gör det enklare att cykla t.ex. genom ännu fler cykelbanor, vi behöver också förbättra möjligheterna att åka kollektivt genom att vi gör det möjligt för fler at åka buss (t.ex. bättre hållplatser och tätare avgångar). Det ska också bli lättare och för de som vill använda bilen. Gott om parkeringar, bra vägunderhåll och fler publika laddstationer.