• Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna

  Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna. Hur kan man påstå det? M, L, C och KD har 26 mandat i kommunfullmäktige. S, MP och V har också 26 mandat. SD är inte ett borgligt parti i vanlig mening men har till 90-95 % röstat med de borgliga partierna under den gångna mandatperioden. Om SD´s 9 mandat läggs till de borgliga mandaten så blir det 35 mandat mot 26. Dvs en klar och tydlig majoritet.

  Men L valde redan efter förra valet att för egen vinning istället stödja ett vänsterstyre och tycks trivas bra i vänsterlägret.

  Under mandatperioden 2018-2022 har M, C och KD haft ett nära samarbete och efter valet i september 2022 inleddes sonderingar om man tillsamman skulle kunna ta över styret. M hade samtal med SD om hur de såg på ett styre bestående av M, C och KD. SD påminde då om att man under den gångna mandatperioden i princip alltid röstat med M, C och KD. När det gäller kommande budgetar förbehöll man sig rätten att lägga eget förslag till kommunbudget, men om deras förslag inte fick majoritet skulle man rösta för budgetförslaget från M, C och KD.

  Så allt såg klar för ett maktskifte och arbete inleddes med att ta fram en kommunplan inklusive budget. Många timmars arbete lades ned på detta av både politiker och tjänstemän. Även den politiska strukturen sågs över och bemanningen av olika uppdrag gjordes klart.

  Så kommer det efterlängtade kommunfullmäktigesammanträdet den 27 oktober då maktskiftet skall äga rum. Efter lite inledande formaliteter och några inlägg begär centerpartiets nyvalde kommunfullmäktigeledamot Raymond Moube ordet och förklarar att han inte kan stödja ett styre som är beroende av SD. Alla ledamöter i M och KD inklusive de två andra C-ledamöterna blir helt ”tagna på sängen”. Han påstår att det finns ett avtal mellan M, C, KD och SD. Det är inte sant. Det som finns är ett avtal om teknisk valsamverkan i valet av styrelser och nämnder. Ett sådant avtal innehåller inga förpliktelser i sakfrågor utan är bara ett sätt att gemensamt skaffa sig många platser som möjligt i nämnder och styrelser. Det förekommer i kommuner att små partier som är ”värsta fiender” ändå gör teknisk valsamverkan till styrelser och nämnder för att överhuvudtaget få plats i nämnder och styrelser.

  Hur den interna processen i C har sett ut har vi inte insyn i men att en nyvald ledamot går emot sin lokala partiledning och därmed sätter valresultatet ur funktion gör väl inte att förtroendet för politiker ökar.

  Vi kristdemokrater tycker det är olyckligt för Tyresös framtida utveckling och ser nu en stor risk för fler höghus i betong och fortsatt skövling av våra grönområden. Höjning av kommunalskatten och minskat antal privata alternativ inom vård, skola och omsorg är också att vänta. Vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att Tyresö ska förbli en trädgårdsstad med gott om gröna ytor. Att Tyresös medborgare själva ska få bestämma om de vill cykla eller ta bilen till affären, eller vilken skola och omsorg de vill använda etc. Det ska inte politiker bestämma.