• Bottennapp av Socialdemokraternas tidning Tyresö Nyheter

    Citat: ”Det är snarare så att SD och M försökte kuppa Centerpartiet, något som man misslyckades rejält med. De underskattade den interna demokratin och medlemmarnas starka övertygelse och bergfasta tro på sina grundvärderingar.”

    Påståendet att SD och M skulle kuppa C är absurt. M och KD förde samtal med ledningen för C efter valet, precis som man gjort i 24 år. Menar Moubé att M och KD borde gått bakom ryggen på C-ledningen för att kontrollera om man hade medlemmarna med sig i beslutet om att samarbeta med M och KD? M, KD och C hade en lång rad av år samarbete, först 20 år när Alliansen styrde Tyresö kommun och därefter 4 år i opposition, varför skulle M och KD utgå från att C-ledningen inte företrädde sitt parti?

    När det gäller det påstådda samarbetet med SD så ligger det till på följande sätt. M hade samtal med SD för att utröna hur de såg på valresultatet. Man konstaterade då att SD inte ville ingå i styret men de sa samtidigt att man skulle fortsätta rösta som tidigare, dvs i de flesta fallen rösta med M, KD och C men lovade inte att alltid göra det. Dessutom hade man för avsikt att lägga fram ett eget budgetförslag.

    När det gäller teknisk valsamverkan har tidningen rätt. M, KD, C och SD kom överens om att ha detta inför valet till nämnder och styrelser. Men en teknisk valsamverkan är inte förpliktigande till någon politisk valsamverkan. Det finns exempel från kommuner i vårt avlånga land där ”värsta fienderna” haft teknisk valsamverkan bara för att få platser i nämnder och styrelser.

    Den här typen av artiklar som är en blandning av sanningar och absurda påståenden ökar bara politikerföraktet.