• Stöd till barn med särskilt behov

    Kristdemokraterna i Tyresö föreslår en förstärkning av det särskilda stödet till barn i behov av särskilt stöd.

    Alla är vi olika individer med olika behov och med olika inlärningsstilar. Det är oerhört viktigt att alla barn ges likvärdiga förutsättningar för att klara av sin skolgång. Det är en viktig del av skolans kompensatoriska uppdrag. En misslyckad skolgång innebär ofta ett livslångt handikapp både socialt men även för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.

    Vi vill att politik ska göra skillnad på riktigt. Därför tillförde vi i vårt budgetförslag för 2021 ytterligare 3 mnkr för att förstärka det särskilda stödet inom grundskolan.