• Försämrad kollektivtrafik

    Busslinjer har försvunnit och turtätheten minskat. Fler nedskärningar i lokaltrafiken är att vänta. Innan valet 2022 skanderade Vänstern om gratis kollektivtrafik. Miljöpartiet proklamerade att vi alla skulle ställa bilen och åka kollektivt för klimatet och miljöns skull. I Tyresö kommun tog styret med S och MP i täten beslut om att vi ska nå netto noll utsläpp redan år 2030 istället för år 2045 som beslutades i Parisavtalet Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken styrs efter ...