• Man skall kunna välja skola

  Just nu driver Socialdemokraterna i Tyresö en aggressiv kampanj med populistiska slagord mot de för- och grundskolor i Tyresö som drivs i form av aktiebolag. Jag har dock ännu inte fått svar på min fråga om vad som ska hända med dessa för- och grundskolor, där idag 1 548 barn- och ungdomar från Tyresö valt att gå.

  Vad händer när de 14 för- och grundskolorna i Tyresö kommunaliseras? Kostnaden beräknas bli 20 miljarder i hela Sverige, hur mycket kommer det att kosta Tyresös skattebetalar...

 • Upprörande att Tyresö blivit en av Sveriges sämsta skolkommuner!

  Enligt Lärarförbundets nyligen publicerade skolrankning placerar sig Tyresö bland de kommuner i Sverige som har den absolut sämsta skolan i hela landet. Det beror enligt rapporten på brister i två faktorer som står under direkt politisk kontroll – lärartätheten och resurstilldelningen. Ansvaret för att det gått så illa ska alltså utkrävas av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som tillsammans styrt skolpolitiken i Tyresö sedan 2018.

  KD Tyresö vill ta krafttag för att lyfta...

 • Satsa på förstelärare inom förskola!

  Sedan ett antal år finns möjligheten för skolor att anställa förstelärare inom grundskolor och gymnasier. Förstelärare får ett särskilt lönetillägg på 5 000 kr/månad, finansierat genom statsbidrag. Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolan har visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Viktiga byggstenar i ett lyckat förstelärarskap har varit tydliga uppdrag samt att man låter förstelärarna leda viktiga utvecklingsuppdrag.

  Skolan och förskolan har delvis olika uppdrag men...

 • Tidigt stöd –  Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.

  I Kristdemokraterna budget för 2022 satsar vi 3 mnkr till en resursförskola. ...

 • Tidigt stöd – Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. I Kristdemokraterna budget för 2021 satsade vi 3 mnkr till en resursförskola. Genom...
 • Stöd till barn med särskilt behov

  Kristdemokraterna i Tyresö föreslår en förstärkning av det särskilda stödet till barn i behov av särskilt stöd.

  Alla är vi olika individer med olika behov och med olika inlärningsstilar. Det är oerhört viktigt att alla barn ges likvärdiga förutsättningar för att klara av sin skolgång. Det är en viktig del av skolans kompensatoriska uppdrag. En misslyckad skolgång innebär ofta ett livslångt handikapp både socialt men även för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.

  Vi vill...

 • Satsa på förstelärare inom förskola!

  Sedan ett antal år finns möjligheten för skolor att anställa förstelärare inom grundskolor och gymnasier. Förstelärare får ett särskilt lönetillägg på 5 000 kr/månad, finansierat genom statsbidrag. Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolan har visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Viktiga byggstenar i ett lyckat förstelärarskap har varit tydliga uppdrag samt att man låter förstelärarna leda viktiga utvecklingsuppdrag.  Kriterierna för att anställa förstelärare har varit att...

 • Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Tidiga skolmisslyckanden kan leda till både socialt och ekonomiskt utanförskap. Vi är mycket nöjda med att kommunens första resursskola för elever med särskilda behov startat upp i Sofiebergsskolan i höst. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter dock barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa fö...

 • Stor ilska för indragna skolbussar

  Ilskan är stor bland barn och föräldrar i Raksta efter indragna skolbussar. Med hänvisning till att det nu finns ordinarie bussturer från Tyresö kyrka till Raksta/Bergholmsvägen har man dragit in skolbussarna. En del av barnen har dock fortfarande väldigt långt att gå för att nå en av de tre busshållplatserna, men det största problemet är turtätheten på denna linje, 817.

  Som exempel tar vi tar de bussar som går från Raksta på förmiddagen. Det går buss kl 6.07, 7.06, 8.33 samt 10.00. De...

 • KD är nu största borgerliga parti i skolfrågan.

  KD är nu största borgerliga parti i skolfrågan.

  Vi var sedan innan störst av alla partier i äldrepolitiken och sjukvårdspolitiken. Hade högst förtroende av de borgerliga inom jämställdhet.

  Detta är unikt för ett parti som ännu inte är det största. Det här gör förstås de andra partierna oroliga