• Effektiv kommunal verksamhet ger lägre skatt

    I Kristdemokraternas budgetförslag för 2021 föreslår vi en skattesänkning på 35 öre. Hösten 2018 höjde S, L och MP med stöd av V skatten med 45 öre, vilket placerade Tyresö bland de kommuner med högst kommunalskatt i Stockholms län.

    Det är viktigt att den kommunala verksamheten effektiviseras. Tyresö har både högre skatt än jämförbara kommuner och anmärkningsvärt höga kommunala avgifter och taxor.  Tyresö kommun bedriver inget systematiskt produktivitetsutvecklingsarbete. KD anser att skatten och avgifterna långsiktigt bör kunna sänkas om ett systematiskt produktivitetshöjande arbete bedrivs. Tyresö har nu en av Stockholms läns absolut högsta skattesatser. Bara kommuner som Södertälje och Botkyrka med stora utanförskapsområden har markant högre skatter. Jämförbara kommuner har mycket lägre skatt. När det gäller taxor (avfall, V/A, fjärrvärme mm) ligger Tyresö på plats 235 av 290 kommuner, vilket är oacceptabelt för en kommun med Tyresös geografiska förutsättningar.