• Växtvärk för Tyresö!

    Skillnaden i folkmängdens storlek bland Sveriges kommuner ökar. Sedan 1951 har några kommuner klättrat över 200 placeringar, medan andra har dalat runt 100 placeringar, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

    Det är pendlingskommunerna i storstadslänen som procentuellt sett har ökat mest i folkmängd de senaste 70 åren. Tyresö utanför Stockholm har ökat mest i landet – där har befolkningen blivit 15 gånger större sedan 1951.

    ”Tyresö kommun har klättrat 237 placeringar utifrån en befolkningsmässig rangordning sedan 1951. Ett annat sätt att uttrycka det är att kommunen har ökat sin befolkning med 1 389 procent under de här åren”, säger Ellen Khan, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

    Kristdemokraterna Tyresö anser att det är dags att dra ned på byggtakten och att se över hela översiktsplanen med inriktning på en varsammare utbyggnad och att möjligheten till marknära bostäder undersöks i samband med detta.