• Bättre mat inom äldreomsorgen

  Vi kristdemokrater gör i vårt budgetförslag för 2021 en stor satsning på bättre mat för våra äldre. Det finns ett nära samband med vad vi äter och vårt välbefinnande. Det gäller i ännu högre utsträckning våra äldre på de särskilda boendena. Det har varit  ett tufft år med social isolering och distansering för de boende. Nu är det dags att komma ihåg vilka som byggt upp vårt land. Samhällets styrka och mognad visar sig i hur vi behandlar våra barn och äldre. Trygghet och värdighet ska vara led...

 • Var rädda om våra äldre – Björkbacken

  Med anledning av den debatt som pågår om de boende på Björkbackens äldreboende skall flyttas eller ej under pågående Covid-19-pandemi vill vi klargöra Kristdemokraternas ståndpunkt.

  Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo där under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därfö...

 • Tack till all vård- och omsorgspersonal

  Vård- och omsorgspersonalen – personerna som tar emot de som är sjuka. De som lindrar, tröstar och botar. Känner du personer som jobbar inom vård- och omsorg? Visa dem lite extra uppskattning – det är de värda.

 • Björkbacken – igen

  I Facebook-gruppen ”Rädda de boende på Björkbacken” pågår inte oväntat en debatt om vem som har värnat mest om de boende på Björkbackens omsorgsboende.

  Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo i Björkbackens omsorgsboende under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därför had...

 • Två sorgliga beslut

  I november 2019 beslöt S+L+MP med stöd av V att bygga om delar av Björkbacken till ett godkänt omsorgsboende och i går kväll, den 8 januari 2020, beslöt samma partier i kommunstyrelsen att Tyresö Bostäder, som äger fastigheterna, skall genomföra detta.

  Varför är ombyggnationen ett dåligt beslut? Jo, därför att den dyra ombyggnationen ändå inte leder till ett boende anpassat till modern funktionalitet. Det hade varit mycket bättre att Tyresö Bostäder fått bygga om detta till små billiga...

 • Vem luras?

  I Tyresö Nyheter april 2018 säger dåvarande oppositionsrådet Anita Mattson, nu kommunstyrelsens ordförande, att nu visar det sig att en renovering av Björkbacken skulle kosta c:a 12 miljoner och inte 35 miljoner som tidigare angetts, detta som ett inlägg i om omsorgsboendet i Björkbacken skall vara kvar eller inte.

  Det nuvarande styret i Tyresö, S+L+MP, har nu bestämt att rusta upp omsorgsboendet i Björkbacken och i handlingarna inför kommunstyrelsens beslut den 12 november 2019 kan vi...

 • Kristdemokraternas vårmotion för ett tryggare Sverige

  Kristdemokraternas vårmotion 2019 fortsätter att stärka välfärdslöftet med reformer som är tydligt förankrade i människors vardagsliv – som gör livet lite lättare att leva. I vår vårmotion aviserar vi därför stora satsningar på äldreomsorgen genom bättre villkor för personalen, på reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad och på ökad trygghet genom ett stärkt rättsväsende.

  En trygg äldreomsorg

  Vi vill att personalen inom äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda ar...

 • Björkbacken i repris!

  Tyresö Nyheter (s) skriver i marsnumret apropå omsorgsboendet i Björkbacken ”Det går undan när Socialdemokraterna med flera börjar förverkliga sina löften.” och vidare ”… målsättningen är att renovera delar av boendet till godkänd standard …”.

  Många äldre och deras anhöriga gläds säkert av detta besked men det finns en gedigen bakgrund varför vi inte tycker det är någon bra idé.

  För flera år sedan underkändes Björkbackens äldreboende av Arbetarskyddsstyrelsen. Kristdemokraternas...

 • Björkbacken – igen!

  ”Äntligen, nu stoppar vi nedläggningen av Björkbacken!” säger Anita Mattsson, KS-ordf. Tyresö, i ett pressmeddelande. Det låter väl bra, eller inte? Man förespeglar de boende i Björkbackens äldreomsorg att nu, med det nya styret, skall de få bo kvar. Blir intressant och se hur man skall kunna ha boende kvar när det byggs om. Argumentet för att ha detta boende kvar har varit att detta är sköra människor som mår dåligt av att flytta. Det kan nog vara sant, men nu riskerar de att få flytta två g...

 • Gamla äldreboenden ersätts med nya

   

  Här hittar du pressmeddelandet som pdf: Gamla äldreboenden ersätts med nya

  P R E S S M E D D E L A N D E

  Alliansen i Tyresö (M), (L), (C), (KD)

  2017-08-22

  Gamla äldreboenden ersätts med nya

  Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

  Inte mindre...