• Alice Teodorescu Måwe säger …

  Den europeiska friheten kräver en stram migration. Hälften av EU-medborgarna är missnöjda med hur unionen hittills har hanterat flyktingströmmarna, och förespråkar hårdare gränser.

  En stram migration på EU-nivå är helt nödvändig, om vi ens ska ha en chans att på sikt lyckas med integrationen.

  ”Utan välfungerande yttre gränser kommer den inre, fria rörligheten att implodera vilket vore ett misslyckande för samtliga EU-länder. EU behöver därför eftersträva ett långsiktigt hållbart...

 • Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna

  Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna. Hur kan man påstå det? M, L, C och KD har 26 mandat i kommunfullmäktige. S, MP och V har också 26 mandat. SD är inte ett borgligt parti i vanlig mening men har till 90-95 % röstat med de borgliga partierna under den gångna mandatperioden. Om SD´s 9 mandat läggs till de borgliga mandaten så blir det 35 mandat mot 26. Dvs en klar och tydlig majoritet.

  Men L valde redan efter förra valet att för egen vinning istället stö...