• Val till nämnder efter nytt styre i Tyresö kommun

  På kommunfullmäktige 23/5 genomfördes skiftet till det nya styret i Tyresö. S har brutit med L+MP+C och istället bildat en ny majoritet tillsammans med M. KD är precis som tidigare ett oppositionsparti men får en starkare ställning. Vi har nu ordinarie platser i kommunstyrelsen och alla nämnder samt ingår i presidiet i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, byggnadsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  Det nya styrets program innehåller stora delar av KD:s program, bl ...

 • I Europavalet kan du rösta mot Putin

  I Europavalet kan du rösta mot Putin. Vi kristdemokrater står bakom Ukraina. Det delar vi med kristdemokrater i Europa. Den största gruppen i Europaparlamentet – EPP.

  Det värsta som kan hända Putin är att han förlorar kriget i Ukraina. Det ska han göra. Det näst värsta torde vara om han misslyckas i sitt och sina trolls försök att splittra Europa.

  Vill du rösta mot Putin, rösta på KD i Europavalet. Vår toppkandidat, Alice Teodurescu Måwe, är en mycket skicklig debattör och...

 • Ukrainas sak är vår

  Ukrainas sak är vår, när vi står upp för det ukrainska folkets frihet – så står vi upp för vår frihet. Att stötta Ukraina är vår tids största europeiska frihetsfråga. Att stoppa Ryssland är en förutsättning för ett tryggt Europa.

  Gör vi inte det är vi tillbaka i en världsordning där den starkes rätt gäller. Ryssland har i sin retorik redan förklarat Europa och väst som sin fiende. När man har en grym terrorstat som Putins Ryssland som granne, så undviker man bäst krig genom att r...

 • EU är i grunden är ett fredsprojekt

  Den här valrörelsen kommer du höra två ord upprepas från Kristdemokraterna: Gränser och frihet.

  Du vet det lika väl som jag. När vi försöker gör allt på en och samma gång blir resultatet sämre. Så är det även med EU. Ju mer EU försöker göra, desto mindre blir bra.

  EU måste kunna fokusera på det som bara EU kan hanteras. Beslut som du kan ta vid ditt köksbord behöver inte flyttas till Bryssels skrivbord. För att bevara ett starkt stöd för EU, behöver vi se till att EU lyckas med ...

 • Alice Teodorescu Måwe säger …

  Den europeiska friheten kräver en stram migration. Hälften av EU-medborgarna är missnöjda med hur unionen hittills har hanterat flyktingströmmarna, och förespråkar hårdare gränser.

  En stram migration på EU-nivå är helt nödvändig, om vi ens ska ha en chans att på sikt lyckas med integrationen.

  ”Utan välfungerande yttre gränser kommer den inre, fria rörligheten att implodera vilket vore ett misslyckande för samtliga EU-länder. EU behöver därför eftersträva ett långsiktigt hållbart...

 • Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna

  Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna. Hur kan man påstå det? M, L, C och KD har 26 mandat i kommunfullmäktige. S, MP och V har också 26 mandat. SD är inte ett borgligt parti i vanlig mening men har till 90-95 % röstat med de borgliga partierna under den gångna mandatperioden. Om SD´s 9 mandat läggs till de borgliga mandaten så blir det 35 mandat mot 26. Dvs en klar och tydlig majoritet.

  Men L valde redan efter förra valet att för egen vinning istället stö...