• Trollbäckens centrumstråk

    På kommunfullmäktige idag, torsdag den 21 mars, togs utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk upp på initiativ av KD. Inspirerade av bl a Trollbäckens egnahemförening skrev vi en motion som syftade till en förstärkt politisk beredning och en ökad dialog med de boende genom en särskild beredningsgrupp. Särskilt ville vi att egnahemsföreningens förslag om en överdäckning av Gudöbroleden vid Trollbäckens centrum skulle utredas ordentligt.

    Responsen från alla partier var positiv, men det var bara M och SD som till slut stödde förslaget. S, L, C, MP och V röstade emot. Vi kommer fortsätta verka för att Trollbäcken utvecklas varsamt med bebyggelse anpassad till områdets karaktär av idyllisk trädgårdsstad.

    Här kan du läsa hela motionen:

    https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2049728