• Upprörande att Tyresö blivit en av Sveriges sämsta skolkommuner!

    Enligt Lärarförbundets nyligen publicerade skolrankning placerar sig Tyresö bland de kommuner i Sverige som har den absolut sämsta skolan i hela landet. Det beror enligt rapporten på brister i två faktorer som står under direkt politisk kontroll – lärartätheten och resurstilldelningen. Ansvaret för att det gått så illa ska alltså utkrävas av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som tillsammans styrt skolpolitiken i Tyresö sedan 2018.

    KD Tyresö vill ta krafttag för att lyfta Tyresös skolor. Vi är övertygade om att resurserna ska satsas där behoven är som störst. Det tjänar alla på i längden. Skolan har ett tydligt kompensatorisk uppdrag att hjälpa alla barn och ungdomar till en bra skolgång. Det är den bästa ”vaccineringen” vi kan ge dem för att klara motgångar senare i livet. Vi har därför i vårt budgetalternativ föreslagit flera konkreta satsningar på skolan, bland annat 3 mnkr i förstärkt skolpeng till de skolor som har många elever från resurssvaga familjer och 2 mnkr i förstärkt stöd till barn med särskilda behov.

    Om väljarna ger oss förtroendet att styra efter nästa val kommer vi att göra mycket stora satsningar på att förbättra skolorna i Tyresö och arbeta för att göra Tyresö till en ledande skolkommun.