• Bättre kontinuitet i hemtjänsten

    Många äldre upplever  att det är för stor personalomsättning inom hemtjänsten och att det hela tiden kommer nya personer som man ska utveckla en relation till. För att utveckla verksamheten vill vi få ner antalet besök av olika personer som besöker hemtjänsttagaren. Det gör det lättare att utveckla stabila och tillitsfulla relationer vilket ökar de äldres välbefinnande.

    I Kristdemokraternas budget för 2022 satsar vi resurser på att utveckla kvalitén, bland annat genom en särskild bonus till de verksamheter som lyckas hålla förbättra  kontinuiteten i verksamheten.