• Telegrafbergets naturreservat

  Telegrafbergets naturreservat, inrättat så sent som 2021, är beläget på Brevikshalvön och är ett stort område som bjuder på spännande och varierande natur. I naturreservatet finns Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan. Från utsiktstornet har man en vida utsikt.

  Namnet på Telegrafberget avslöjar att det har tidigare har stått en optisk telegrafstation på den högsta punkten. Den stod där i två omgångar på 1800-talet och användes främst i statligt och militärt syfte.

  Den norra delen av Telegrafberget utgör till stor del av en bergsformation och naturtypen är övervägande hällmarkstallskog. Träden i området har varierande ålder. Medelåldern för de åldersbestämda träden är kring 160 år, vid inventeringen 2015 var det äldsta trädet av de uppmätta tallarna upp emot 290 år.

  Naturreservatet omfattar även Ällmora träsk. Området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och har orörda områden med mycket fin hällmarksflora.

  Området har ett rikt djurliv, värt att notera är de rödlistade fåglarna havsörn, spillkråka, mindre hackspett och buskskvätta.

  För att se alla bilderna gå till:

  https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.4012235705570617/4012234235570764/