• Inledningen i Kristdemokraterna Tyresö budgetförslag för 2022

    Tyresös karaktär ska vara den idylliska trädgårdsstaden, inte betongförorten. Småskalighet skall prägla bebyggelsen, men i centrumnära lägen behövs en mer kompakt och lite högre bebyggelse. Tyresö ska uppfattas som en trygg plats. Våra skolor, vår äldreomsorg och annan verksamhet ska vara känd för god kvalitet.

    Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så skatter och avgifter kan vara låga och medborgarna få en god disponibel inkomst. Vi ska i den kommunala verksamheten vara uppmärksamma även på de små sakerna som kan höja livskvalitén för medborgarna. Tyresö ska vara en kommun som präglas av rika möjligheter till friluftsliv och idrottsverksamhet, en oas nära storstaden.